Başvuru

Standart başvurular IAESTE Türkiye üyesi üniversitelerin temsilcileri aracılığıyla yapılmaktadır. Standart başvuru prosedürü aşağıdaki şekilde işlemektedir:

 • Öğrenci, yurt dışı staj talebini üniversitesinin temsilcisine iletir ve gerekli yabancı dil sınavlarına girer,
 • Yabancı dil sınavı, not ortalaması ve varsa öğrenci komitesi etkinliklerindeki performans puanına göre yapılan sıralamayla o üniversitenin aday öğrenci listesi belirlenir,
 • Her üniversiteye, yurtiçinde sağladığı staj yeri formu sayısıyla orantılı bir şekilde, Genel Konferans’ta temin edilen staj yerlerinden belirli bir kontenjan ayrılır,
 • Gerekli şartları sağlayan öğrenciler, üniversitelerine ayrılan formlar içinden kendilerine uygun bir form seçerek başvuru belgelerini hazırlarlar ve belirlenen süre içerisinde üniversite temsilcisine teslim ederler.
 • Temsilci tarafından IAESTE Türkiye’ye teslim edilen bu belgeler, işverene iletilmek üzere ilgili ülkelere gönderilir.
 • Başvurulan kurum belgeleri inceleyip uygun gördükten sonra, kabul belgeleri IAESTE Türkiye aracılığıyla öğrenci temsilcisine iletilir.
 • Öğrenci kabul belgeleri ile birlikte vize işlemlerini tamamlayarak belirttiği tarihlerde ülkeye giderek stajına başlar.
 • Döndüğünde staj değerlendirme formunu IAESTE Türkiye’ye göndererek, stajını IAESTE Sertifikası ile belgelemeye hak kazanır.

Rezerve başvurular ise, öğrenci ile IAESTE Türkiye arasında yürütülmektedir. Prosedür aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

 • Öğrenci yurt dışında (IAESTE üyesi ülkelerden birinde) staj yapacağı kurumla bireysel olarak anlaşır.
 • Ayarladığı bu staj süresince çalıştığı kurumdan gittiği ülkenin asgari ücreti düzeyinde bir ödeme alacağının taahhüt edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, IAESTE tarafından herhangi bir hibe sağlanmamaktadır.
 • Öğrenci, kurum ile anlaşmasını ve alacağı maaşı belgelemesi ile birlikte IAESTE Türkiye ile iletişime geçerek, gerekli başvuru formlarını doldurur.
 • Belgelerin tümü, IAESTE Türkiye aracılığıyla ilgili ülkenin IAESTE merkez ofisine gönderilir.
 • İlgili ülke anlaşmanın geçerliliğini doğruladıktan sonra, kabul belgelerini ve vizeye başvurmak için gerekli evrakı IAESTE Türkiye aracılığıyla öğrenciye iletir.
 • Öğrenci bu belgelerle vize işlemlerini hallederek üzerinde anlaşılan tarihte stajına başlar.
 • Döndüğünde staj değerlendirme formunu IAESTE Türkiye’ye göndererek, stajını IAESTE Sertifikası ile belgelemeye hak kazanır.

Önemli Noktalar

-  IAESTE değişim programı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri, öncelikle kendi üniversiteleri bünyesinde bulunan Temsilci ve/veya varsa Öğrenci Komitesi ile iletişime geçmelidir.

-  IAESTE değişim programı öncelikle mühendislik, mimarlık vb. teknik alanlarda öğrenim gören lisans öğrencilerinin en az 4, en fazla 52 hafta olabilen zorunlu stajlarını yaklaşık 90 farklı ülkede karşılıklı değişim yoluyla yapmalarını sağlamaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin programdan faydalanma imkanları “Rezerve Staj” yöntemi ile sınırlıdır.

-  IAESTE değişim programı, bir hibe programı değildir; ancak, öğrenciler staj süresince bulundukları ülkede asgari geçimlerine yetecek kadar bir harçlık alırlar. Değişimin yapıldığı ülkeye göre bu harçlık, işveren veya yurtdışında programı düzenleyen kurum tarafından verilir.

- Gidiş-geliş yol masrafları ve konaklama ücretleri staja giden öğrenci tarafından karşılanmaktadır. Gidilen ülkedeki yerel komiteler, stajyerlere kalacak yer bulma konusunda yardımcı olurlar.

- Yurtdışına çıkmadan önce kaza ve hastalık sigortasının yaptırılması, stajyerin kendi sorumluluğundadır.

- Staja kabul edilen öğrenciler, kabul belgeleri ile gidecekleri ülkenin konsolosluğuna veya vize işlemlerini yürütmeye yetkili aracı kurumlara vize başvurusunda bulunurlar. Uçak biletinin alınması için vize sonucunun beklenmesi tavsiye edilmektedir.

- Stajdan dönen öğrenciler için Merkez Ofis tarafından, IAESTE Türkiye Ulusal Sekreteri imzalı sertifika düzenlenmektedir. Staj sonrası değerlendirme formunu gönderen stajyer öğrencilere, sertifikaları en kısa sürede teslim edilir.