Öğrenci Komiteleri

IAESTE Türkiye’ye üye olan üniversitelerin bünyesinde, çalışmalara daha aktif katılarak IAESTE’den tam manasıyla yararlanabilmek amacıyla öğrenci kulüpleri / komiteleri oluşturulabilmektedir. IAESTE’yi diğer değişim programlarından farklı kılan da, öğrenciler ve idari-akademik çalışanlar arasında nesillerüstü bir işbirliğini mümkün kılan tek organizasyon olmasıdır.

Değişim programı olmanın ötesinde, öğrenciler arasında birçok ulusal ve uluslararası sosyal aktiviteye ve çalıştaylara da imkan tanıyan IAESTE’nin Türkiye Ulusal Komitesi çatısı altında ve kendi üniversitelerinin temsilciliklerine bağlı 8 adet öğrenci komitesi bulunmaktadır.

Söz konusu öğrenci toplulukları, yurt içinde staj yeri temin edilmesi çalışmalarına büyük katkı sunmakta ve böylece değişim programının sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunmaktadırlar. Temin ettikleri staj yerlerine yurt dışından gelen öğrencilerin karşılanması, oryantasyonu, konaklamalarına yardımcı olunması ve sosyal aktivitelere dahil edilmeleri gibi çalışmalar IAESTE programının sosyal yönünü ön plana çıkarmaktadır.

Öğrenci Komiteleri ve İletişim Bilgileri

Üniversitesinde aktif IAESTE çalışmaları yapan Öğrenci Komitesi bulunan öğrencilerin öncelikle ilgili komitelerle iletişime geçmeleri uygundur. Aşağıda aktif çalışmalar yürüten öğrenci gruplarının iletişim bilgileri bulunmaktadır:

İstanbul Teknik Üniversitesi
iaeste.itu@gmail.com

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
iaeste.iyte@gmail.com

Kocaeli Üniversitesi
iaeste.kocaeli41@gmail.com

Koç Üniversitesi
iaeste@ku.edu.tr

Marmara Üniversitesi
iaeste.marmara@gmail.com

MEF Üniversitesi
iaestemef@gmail.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
odtu.iaeste@gmail.com

Yeditepe Üniversitesi
iaeste.yeditepe@gmail.com

Yıldız Teknik Üniversitesi
iaeste.yildiztu@gmail.com