Üniversite Temsilcileri

Adnan Menderes Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gedik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
MEF Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi


 • Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU
Rektör Yardımcısı
sedasaracal@adu.edu.tr

Prof. Dr. Yunus ÇERÇİ
Mühendislik Fakültesi
ycerci@adu.edu.tr

Uzm. Öncel SENCERMAN
Dış İlişkiler Ofisi
erasmus@adu.edu.tr

Doç. Dr. Osman ERKUL
Ziraat Fakültesi (Limited)
oerkul@adu.edu.tr


 • Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gülden ÖZGÜNALTAY- ERTUĞRUL
Ziraat Fakültesi
gozgunaltay@ahievran.edu.tr


 • Akdeniz Üniversitesi

Uzm. Nurgül BÜYÜKKALAY
Uluslararası İlişkiler Ofisi
nbuyukkalay@akdeniz.edu.tr


 • Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp Duman
Mühendislik Fakültesi
eduman@eng.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK
Veterinerlik Fakültesi (Limited)
halcel2000@yahoo.com


 • Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Okan Tarık KOMESLİ
Mühendislik Fakültesi
okan.komesli@atauni.edu.tr


 • Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan YAMAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ryaman@balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Melike S. KARASU
karasu@balikesir.edu.tr


 • Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent CENGİZ
Orman Fakültesi
bcengiz@bartin.edu.tr


 • Beykent Üniversitesi

Aybala ÇAKIR
Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanı
aybalacakir@beykent.edu.tr


 • Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ezhan KARAŞAN
Mühendislik Fakültesi
ezhan@ee.bilkent.edu.tr


 • Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Nuri ERSOY
Mühendislik Fakültesi
nuri.ersoy@boun.edu.tr


 • Bülent Ecevit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN
Mühendislik Fakültesi
sabdikan@beun.edu.tr


 • Çankaya Üniversitesi

Temsilci bildirilmesi bekleniyor.


 • Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Galip SEÇKİN
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
gseckin@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa GÖK
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
musgok@cu.edu.tr

Doç. Dr. Emin Bülent ERENOGLU
Ziraat Fakültesi (Limited)
berenoglu@cukurova.edu.tr


 • Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI
Mühendislik Fakültesi
ahmet.deliormanli@deu.edu.tr


 • Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Hamdi BİLGEN
Ziraat Fakültesi
hamdi.bilgen@ege.edu.tr


 • Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Mühendislik Fakültesi
aslantas@erciyes.edu.tr


 • Erzurum Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. A. Fatih YETİM
Makina Mühendisliği Bölümü
fatih.yetim@erzurum.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmail BEZİRGANOĞLU
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
ismail.bezirganoglu@erzurum.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU
merve.sagiroglu@erzurum.edu.tr


 • Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP
Mühendislik Fakültesi
hfoztop1@gmail.com


 • Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf USTA
Mühendislik Fakültesi
yusta@gazi.edu.tr


 • Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat BAYSEÇ
Mühendislik Fakültesi
sedat@gantep.edu.tr


 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL
Ziraat Fakültesi
hikmet.gunal@gop.edu.tr


 • Gedik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Savaş DİLİBAL
Mühendislik Fakültesi
savas.dilibal@gedik.edu.tr

Türkan Gök
Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Ofisi Koordinatörü
turkan.gok@gedik.edu.tr


 • Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem Seçkin GÜREL
Mühendislik Fakültesi
cigdem@hacettepe.edu.tr


 • Işık Üniversitesi

Berna SEVERGE BAYİZİT
AB Programları Koordinatörü
berna.severge@isikun.edu.tr


 • İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Moiz ELNEKAVE
Kimya-Metalurji Fakültesi
elnekave@itu.edu.tr


 • İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ali DURMUŞ
Mühendislik Fakültesi
durmus@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Nesibe KÖSE
Orman Fakültesi
nesibe@istanbul.edu.tr


 • İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yiğit Dağhan GÖKDEL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
yigit.gokdel@bilgi.edu.tr

Nurşen DEMİRÖZ
Kariyer Merkezi Direktörü
nursen.demiroz@bilgi.edu.tr


 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ
Uluslararası Ofis Koordinatörü
eminozbas@esenyurt.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bora Kazım BÖLEK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
borabolek@esenyurt.edu.tr

Arş. Gör. Anıl SEZGİN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
anilsezgin@esenyurt.edu.tr


 • İzmir Ekonomi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Coşkun ATAY
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
coskun.atay@ieu.edu.tr


 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Temsilci bildirilmesi bekleniyor.


 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED
Fen Fakültesi
gulsahsanli@iyte.edu.tr


 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
fbirdisli@ksu.edu.tr


 • Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil ARSLAN
Mühendislik Fakültesi
kamilarslan@karabuk.edu.tr


 • Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
csen@ktu.edu.tr


 • KTO Karatay Üniversitesi

Arş. Gör. Adem YILMAZ
Mühendislik Fakültesi
adem.yilmaz@karatay.edu.tr

Seyyid Sami TASA
Uluslararası ve Özel Programlar Ofisi
ssami.tasa@karatay.edu.tr


 • Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Emel TABAN
Mühendislik Fakültesi
emelt@kocaeli.edu.tr


 • Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet SOMER
Fen Fakültesi
msomer@ku.edu.tr


 • Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat AKKUŞ
Teknik Eğitim Fakültesi
nakkus@marmara.edu.tr


 • MEF Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alper YIKICI
Mühendislik Fakültesi
yikicia@mef.edu.tr


 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KURUÇ ADA
Mimarlık Fakültesi
akuruc@msu.edu.tr


 • Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN
Mühendislik Fakültesi
aoatahan@mku.edu.tr


 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
Mühendislik Fakültesi
hbuyukg@omu.edu.tr


 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU
Gıda Mühendisliği Bölümü
bozoglu@metu.edu.tr


 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKAN
Mühendislik Fakültesi
kozkan@ogu.edu.tr


 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Biyolog Murat YAZICI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
hikmet.yazici@erdogan.edu.tr


 • Sabancı Üniversitesi

Şule YALÇIN
Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İlişkiler Müdürü
suleyalcin@sabanciuniv.edu

Sevgi Ceyda ŞAİROĞLU SEZGİNER
IAESTE Temsilci Yardımcısı
sevgisezginer@sabanciuniv.edu


 • Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ÇİL
Mühendislik Fakültesi
icil@sakarya.edu.tr


 • Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Musa Hakan ARSLAN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
mharslan@selcuk.edu.tr


 • Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk SONGUR
Hukuk Fakültesi
haluksongur@sdu.edu.tr

Dr. Erdinç ÖKSÜM
Mühendislik Fakültesi
erdincoksum@sdu.edu.tr

Rıza Ersin ÖZTÜRK
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
international@sdu.edu.tr

 


 • Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. A. Alper ÖZALP
Mühendislik Fakültesi
aozalp@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ
Veterinerlik Fakültesi (Limited)
denizsi@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT
Ziraat Fakültesi (Limited)
abayizit@uludag.edu.tr


 • Yeditepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sanem ARGIN
Mühendislik Fakültesi – Gıda Mh. Bl.
sanem.argin@yeditepe.edu.tr


 • Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Elif KARSLIGİL
Elektrik – Elektronik Fakültesi
elif@ce.yildiz.edu.tr